Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr geod. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10 w miejscowości Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10 oraz 102/11, obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian