Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 233, 234 i 241, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie oraz nr geod. 8/4, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian