Obwieszczenie dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Kowalewo – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 124/1, 111/1, 124/2, 111/2, 110, 169/1, 134, 222/6, 221, 144, 203, 232, 241/2, 243/5 i 219/3 położonych w obrębie ewid. Wielkie Rychnowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian