Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian