Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Dorau – przedstawiciela Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w m. Mlewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian