Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15, 112/16 obręb ewidencyjny Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian