Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 150/1, 151, 152/1 obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie, oraz na działkach o nr geod. 97, 207, 208/10 obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian