Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, pełnomocnik Pan Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja na działkach o nr geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian