Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne w miejscowości Szewa, działki nr 39/6, 39/9 i 5241/8 obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian