Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Placu Wolności w Kowalewie Pomorskim, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian