Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo, realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2 położonej w obrębie ewid. Zapluskowęsy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian