Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian