Komunikat z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian