IX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 6 sierpnia br. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się IX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek IX sesji:

1. Sprawy regulaminowe
a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ stwierdzenie quorum,
c/ przedstawienie porządku obrad,
d/ przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

3. Zakończenie.

Link do transmisji https://youtu.be/GrI_DfxMqGk

Wyniki głosowań imiennych

Informacje

Rejestr zmian