IV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 28 stycznia br. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się IV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
Porządek IV nadzwyczajnej sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej,

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
4) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

3. Zakończenie.

Link do transmisji: https://youtu.be/dCb8BP3nxMA

Informacje

Rejestr zmian