Interpelacja z dnia 27 grudnia 2018r. dot. budowy drogi asfaltowej w Soł. Mlewo

W przypadku uwzględnienia przez radnych w interpelacji, wnioskach i zapytaniach danych osobowych osób fizycznych, wyłącza się ich jawność w zakresie imion i nazwisk oraz pozostałych danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej w związku z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian