Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, pokój Nr 4, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.00 – 15.00, we wtorek w godz. 7.00 – 16.00 oraz w piątek od 7.00 – 14.00.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Pełnomocnik ds wyborów
/-/ Ewa Bąk

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian