INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

W dniach od 23 września 2019 r. do 07 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 – w biurze ewidencji ludności (pokój nr 11) – zostanie udostępniony, na pisemny wniosek, do wglądu spis wyborców w godzinach:

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 16.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian