Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. Wierzba pospolita i 6 szt. drzew na pniu gat. Olsza szara rosnących na działce o nr geod. 188, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 01

    • Nr przetargu OŚRiEG 271.2.3.2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian