Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Kowalewo Pomorskie składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, najpóźniej do 17 maja 2019 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 38.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian