Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Kowalewo Pomorskie składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, najpóźniej do 4 października 2019 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 511 lub 56 47 56 511.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian