Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: Część 1 – dla dzieci autystycznych (umowa zlecenie, rachunek); Część 2 – dla osób dorosłych autystycznych i ze schizofrenią paranoidalną w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie (umowa zlecenie, rachunek) Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektów pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” , „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, „Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Wykonanie usługi polegającej na obsłudze serwisowej i konserwacyjnej: kotłowni gazowej, pomp ciepła typu powietrze-woda Daikin, centrali odzysku ciepła ze ścieków zlokalizowanych w budynku pływalni Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5” Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Remont przepustu drogowego w miejscowości Pruska Łąka działka nr 174/1 obręb Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. – GKiM.271.37.2016 Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu warstwy gruntującej z kleju na bazie żywicy poliuretanowej o pow. 613,11m2, nawierzchni poliuretanowej EPDM naniesionej metodą natrysku w kolorze czerwonym o pow. 613,10m2 ,malowanie linii wyznaczających pola gry 15 m2 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Zapytanie ofertowe na likwidację zsypu przy ul. Fosa Jagiellońska 10 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb 03 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc Perspective & Business” oraz wynajem powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły