Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zamówienie publicznego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania: 1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu. 2. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych autystycznych Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZMIANA OGŁOSZENIA: Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zaproszenie do składania ofert: usługi kominiarskie Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i budynku stajni – wozowni przy ul. Plac Wolności 1 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 15 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1 800 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu” Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco- chłodzącego) w budynku świetlicy w miejscowości Lipienica Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę o wartości mniejszej niż 30.000. EURO na obsługę telefoniczną łączy należących do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do określenia wartości na roboty budowlane – wynikające z opracowanych audytów energetycznych dla n/w budynków: Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zapytanie ofertowe: Zakup środków chemicznych do sprzątania hali basenowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Rozbudowa Skate Parku” Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie (nie stosuje się ustawy Pzp) Szczegóły