Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Kowalewo Pomorskie zamierza powierzyć organizację, koordynację i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zaproszenie do składania ofert: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Uzupełnienie ubytków na wieży OSP Kowalewo Pomorskie wraz z jej dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a.” Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 18 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 3 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem napędowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem geod. 47 (droga), stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, z działkami oznaczonymi nr geod. 38 i 48 – zgodnie z załącznikiem graficznym Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zapytanie ofertowe na demontaż obecnie istniejących w lokalu pieców kaflowych oraz wykonanie ogrzewania etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Główny Dworzec 9 Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły