Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco – chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – świetlicy w Kowalewie Pomorskim ul. Klonowa na przedszkole” (drugi nabór) Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w lokalu świetlicy przeznaczonym na funkcjonowanie 2- oddziałowego przedszkola przy ul. Klonowej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji pn.”Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Kowalewo Pomorskie zamierza powierzyć organizację, koordynację i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zaproszenie do składania ofert: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Uzupełnienie ubytków na wieży OSP Kowalewo Pomorskie wraz z jej dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a.” Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Szczegóły