Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zapytanie ofertowe: usługa rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe Demontaż istniejących kotłów gazowych, zakup i dostawa dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy min. 24kW wraz z ich montażem i uruchomieniem w 8 lokalach znajdujących się w budynku socjalnym należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą hydraulicznych nożyc do cięcia RSU2000-107+ dla jednostki OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: wyposażenie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym w PSZOK w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sadzonek drzew , krzewów i bylin, które zostaną wykorzystane do realizacji zadania pn: „ Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Montaż i wymiana elementów przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco – chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – świetlicy w Kowalewie Pomorskim ul. Klonowa na przedszkole” (drugi nabór) Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w lokalu świetlicy przeznaczonym na funkcjonowanie 2- oddziałowego przedszkola przy ul. Klonowej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji pn.”Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły