Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Rewitalizacja zieleni w parku podworskim w miejscowości Pluskowęsy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zapytanie ofertowe: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zapytanie ofertowe: Obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie i ich rodzin Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zapytanie ofertowe: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w miejscowości Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zapytanie o cenę wykonania usługi w zakresie sukcesywnego sporządzania operatów szacunkowych do określenia wartości nieruchomości Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa roślin, kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat, donic i dywanów kwiatowych wg wykazu. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u trojga dorosłych i trojga dzieci Szczegóły