Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2019 Zapytanie ofertowe: odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zapytanie ofertowe: Regeneracja reaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dekarskich w zakresie likwidacji zacieków na skrajnych wiązarach drewnianych oraz krawędziach płyt sufitu podwieszanego pływalni przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Zapytanie ofertowe na budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica w ramach zadania ”Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zaproszenie do składania ofert: sukcesywne opróżnianie szamb,przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem w oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zaproszenie do składania ofert: prowadzenie serwisu technicznego kotłowni olejowych, gazowych i olejowo-gazowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 33 drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Rewitalizacja zieleni w parku podworskim w miejscowości Pluskowęsy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zapytanie ofertowe: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zapytanie ofertowe: Obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie i ich rodzin Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zapytanie ofertowe: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w miejscowości Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły