Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem stałego pobytu jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zapytanie ofertowe: odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zapytanie ofertowe: Regeneracja reaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dekarskich w zakresie likwidacji zacieków na skrajnych wiązarach drewnianych oraz krawędziach płyt sufitu podwieszanego pływalni przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Zapytanie ofertowe na budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica w ramach zadania ”Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zaproszenie do składania ofert: sukcesywne opróżnianie szamb,przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem w oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zaproszenie do składania ofert: prowadzenie serwisu technicznego kotłowni olejowych, gazowych i olejowo-gazowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 33 drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły