Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2021 Zapytanie ofertowe – „Naprawa przepustu drogowego w m. Szewa” działka nr 13 obręb Szewa Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konieczności przeprowadzenia robót naprawczych budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, polegających przede wszystkim, w pierwszej kolejności, na wzmocnieniu i konsolidacji niejednorodnego podłoża gruntowego pod tymże budynkiem” Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oleju opałowego do kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz do Szkoły Podstawowej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Zapytanie ofertowe na „Przebudowę przepustu drogowego w m. Chełmoniec” działka nr 96 obręb Chełmoniec Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Zapytanie ofertowe dla dostaw o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych (dostawa fabrycznie nowego spalinowego odkurzacza do liści) Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Zapytanie ofertowe na: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 2021” Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja węzłów wodociągowych” Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Zapytanie ofertowe – Zadanie: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2021 Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz osób zagrożonych bezdomnością z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, których ostatnim miejscem stałego pobytu jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie usługi transportu uczestników Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim Szczegóły