Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja węzłów wodociągowych” Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Zapytanie ofertowe – Zadanie: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2021 Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz osób zagrożonych bezdomnością z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, których ostatnim miejscem stałego pobytu jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie usługi transportu uczestników Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie usługi grupowej rehabilitacji ruchowej dla 20 uczestników Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 20 uczestników Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 17.12.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im opieki w schronisku Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo – budowa żelbetowego zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej” Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo – budowa żelbetowego zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej” Szczegóły