Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn.: 1.1 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 1.2. „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 1.3. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zaproszenie do składania ofert na usługi kominiarskie wykonywane będą w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem stałego pobytu jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zapytanie ofertowe: odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły