Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewid. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w miejscowości Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 36/1, 37, 58, 46, 50, 53/5, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 obręb ewidencyjny Lipienica oraz na działkach o numerach ewid. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie do 26 sierpnia 2020r. (dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi) Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie (dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi) Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Dorau – przedstawiciela Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w m. Mlewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu na działce o nr ewid. 40 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymiana słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 136/1, 37, 58, 46, 50, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 – obręb ewidencyjny Lipienica, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działkach o nr geod. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 – obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr geod. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10 w miejscowości Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10 oraz 102/11, obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zawiadomienie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne na działce o nr ewid. 43/4 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Ogłoszenie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 246/2, 363/3, 240 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: informuję o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 43/4 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie: w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 43/4 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Zawiadamia że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2 oraz 363/3, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 246/2, 363/3 oraz 240, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. nr 12/2, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 12/2, 69/4 oraz 68, obręb ewidencyjny Chełmoniec Szczegóły