Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2020 Zawiadomienie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne na działce o nr ewid. 43/4 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Ogłoszenie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 246/2, 363/3, 240 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: informuję o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 43/4 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie: w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 43/4 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Zawiadamia że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2 oraz 363/3, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 246/2, 363/3 oraz 240, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. nr 12/2, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 12/2, 69/4 oraz 68, obręb ewidencyjny Chełmoniec Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.05.2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo” Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 300/30 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 04 m. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie z dnia 30.04.2020r. dot. ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie z dnia 15.04.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia postanowieniem z dnia 15.04.2020r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV Kowalewo Pomorskie – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Obwieszczeni: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie: … na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8, realizacja inwestycji na działce o nr geod. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły