Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy znak TIiGG.6730.68.2021 z dnia 12.10.2021r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,0 MW z możliwością realizacji w trzech etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 35/1 obręb ewidencyjny Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, pełnomocnik p. Tadeusz Lipiński ENERGO-LIPEX SP. Z O.O., ul. Wodniacka 4, 87-124 Złotoria wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, przebudowie istniejącej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania działek o nr geod. 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17 – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 22/6, 41, 23, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, obręb ewidencyjny Kiełpiny, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik: p. Paweł Tomaszewski, ul. Batalionów Chłopskich 24, 87-300 Brodnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE 125 w pasie drogowym na działce nr geod. 72 – realizacja inwestycji na działce nr geod. 72, położonej w 01 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, pełnomocnik p. Justyna Gałaszewska ENERGA INVEST Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma słupami (wymiana) oraz budowie złącza kablowego ZKSN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja na działkach o nr geod. 17/2, 17/29, 56, 91, 6, 16/8, 7, 78/2, 73, 69/1, 67/5, 67/3, 66/1, 65/1, 45 oraz 3 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania (w związku z rozszerzeniem terenu objętego wnioskiem) na wniosek Energa- Operator S.A., pełnomocnik Energo-Lipex sp. z o.o. Pan Tadeusz Lipiński, ul. Wodniacka 4, 87-124 Złotoria w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, przebudowie istniejącej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania dz. nr geod. 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17 – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 22/6, 41, 23, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, obręb ewidencyjny Kiełpiny, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO – informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego – uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Obwieszczenie z dnia 23.08.2021 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, pełnomocnik Pan Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja na działkach o nr geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa-Operator S.A., pełnomocnik Energo-Lipex sp. z o.o. Pan Tadeusz Lipiński, ul. Wodniacka 4, 87-124 Złotoria w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, przebudowie istniejącej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania dz. nr geod. 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17 – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 41, 23, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, obręb ewidencyjny Kiełpiny, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w wyznaczonym terminie z uwagi na fakt złożenia niekompletnego wniosku w dniu 04.06.2021 r. (w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma słupami (wymiana) oraz budowie złącza kablowego ZKSN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 17/2, 17/29, 56, 91, 6, 16/8, 7 78/2, 73, 69/1, 67/5, 67/3, 66/1, 65/1, 45 oraz 3 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Obwieszczenie z dnia 30.07.2021 r. – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik p. Agnieszka Bajerowska, Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia 125 PE z przyłączami 63 PE do budynków jednorodzinnych przy ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 35, 188, 220/1, 223, 224, 228, 237, 274 oraz 283/2, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Obwieszczenie z dnia 28.07.2021 r. – w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja inwestycji na działkach o numerach geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w wyznaczonym terminie Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa-Operator S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma słupami (wymiana) oraz budowie złącza kablowego ZKSN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej SN- 15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 17/2, 17/29, 56, 91, 6, 16/8, 7, 78/2, 73, 69/1, 67/5, 67/3, 66/1, 65/1, 45 oraz 3 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Ogłoszenie Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik p. Agnieszka Bajerowska, Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia 125 PE z przyłączami 63 PE do budynków jednorodzinnych przy ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 35, 188, 220/1, 223, 224, 228, 237, 274 oraz 283/2, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.06.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, pełnomocnik Pan Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja na działkach o nr geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13b, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 196, 197, 122, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 301/11 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że decyzja dotycząca ustalenia warunków zabudowy w przedmiotowej sprawie została wydana Szczegóły