Wybory Prezydenta RP 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Dopisanie do spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Głosowanie przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja o uprawnieniach, upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły