Organizacje pozarządowe

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2021 Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 WYKAZ STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW SPORTOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie,   w roku szkolnym 2019/2020 do zrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Nabór członków komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” Szczegóły