Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.15.2020 z dnia 16.06.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2020 z dnia 24.09.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 135, obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”) Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomo ści informację, że w dniu 01.06.2021r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.4.2020 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.4.2020 z dnia 01.06.2021 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 58 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 33/1 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji -Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.5.2021 z dnia 25.05.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Frydrychowo o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 35/1 w obrębie Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomo ści informację, że w dniu 25.05.2021r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.5.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Fr ydrychowo o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 35/1 w obrębie Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Sierakowo”, o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie oraz magazynu energii” Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.32.2019 z dnia 30.04.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 119/1 , obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „MLEWO” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach nr. ew. 7 i 17 w miejscowości Mlewo, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 135, obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.18.2020 z dnia 30.04.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 135, obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Frydrychowo o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 35/1 w obrębie Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 16.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk: Wójt Gminy Ryńsk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Orzechowo”, o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, przewidzianego do realizacji na działkach nr 319/1 i 321/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Orzechowo, gmina Ryńsk Szczegóły