Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej CHEŁMONIE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 05.08.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.8.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski przeznaczony do hodowli bydła z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 4/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Hali Produkcyjno-Magazynowej Zakładu Wyrobów Higienicznych IVB z częścią biurowo-socjalną dz. Nr. 295 obręb Frydrychowo” Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.10.2019 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko -Pomorskiego uchwały Nr VIIl/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwały antysmogowej”), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „ Eksploatacja złoża piasków i żwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE III o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,9 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. , na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. Wierzba pospolita i 6 szt. drzew na pniu gat. Olsza szara rosnących na działce o nr geod. 188, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. Topola kanadyjska rosnącego na działce o nr geod. 67/19, obręb ew. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zawiadomienie: w dniu 06.03.2019r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2018 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Eksploatacji złoża piasków i żwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.10.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy znamionowej do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie: dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 -Nawra –Kończewice –Chełmża –Zalesie –Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,20 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR” w Toruniu, daty: 03.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, daty: 03.11.2018-09.02.2018) Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „BAŻANT”, daty: 3.11.2018-23.02.2019) Szczegóły