Klauzule tematyczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco Szczegóły