Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 08.10.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dotyczy: część działki nr geod. 224/3, Pluskowęsy) Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 67/17 o powierzchni 310 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 67/17 o powierzchni 188 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 24.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dotyczy: część działki nr 120, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz.dz. 144 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, dz. 382/2 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, dz. 23/1 Napole, dz. 116/1 Nowy Dwór, cz. dz. nr 157/2 Pruska Łąka, cz. dz. nr 217/6 Pluskowęsy, cz. dz. nr 96/1 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.08.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17, część działki nr 28/10 obręb ewidencyjny Frydrychowo, część działki nr 82/2, część działki nr 224/3 obręb ewidencyjny Pluskowęsy, część działki nr 43/3, część działki nr 42/2, część działki nr 43/7 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 8/2 część działki nr 43/7, część działki nr 8/2 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 120 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 64/2, obręb ewidencyjny Nowy Dwór) Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki 255/3 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 8/2, część działki nr 106, część działki nr 52/7, część działki nr 171/8 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 120 – 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 148/1 – Sierakowo) Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 28.05.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 28/10, obręb ewidencyjny Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28.05.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 82/4, Pluskowęsy) Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 25.05.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 18.05.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 160/11 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 220/6 – 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działki nr 50/5 – 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cześć działki nr 173 – Wielkie Rychnowo, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 51/1 – 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia (działka nr 98, 03 Obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 82/2-Pluskowęsy, działki nr 30/1,30/2,30/3-01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 19-obręb ewidencyjny Bielsk) Szczegóły