Informacja o stanie mienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2021 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowalewo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. Szczegóły