Informacja o stanie mienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. Szczegóły