Sprawozdawczość

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące za 2018 rok Szczegóły