Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskimza 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwała Nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwala Nr 10/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Skan uchwały Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Skan Uchwały Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 8/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.01.2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał. Szczegóły