Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Jednostkowe sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2019 rok Szczegóły