Dług publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2021 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2021 Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 Szczegóły