Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2021 Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/P/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2035 Szczegóły