Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 137/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.11.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów Gminy Kowalewo Pomorskie na potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie nr 173/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA Nr XI/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych z dn. 24.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Strzeleckiego z dn. 24.04.2019r. Szczegóły