Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie 191/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie nr 188/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie nr 185/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 190/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie rynku w Kowalewie Pomorskim – Plac 700- lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Zarządzenie nr 192/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 183/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 09.01.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze V przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej – Akt notarialny Rep. A Nr 6881/2009 z dnia 27.08.2009 r. przeprowadzonej w dniu 23.07.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie nr 189/2019 w sprawie: dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2020/2021, do klas pierwszych szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania w/wym. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich Szczegóły