Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr 124/ 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczegóły
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 116 /2019 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 118/2019 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych: podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanych polowaniach zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie: rokowania na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 Zamieszczono Nr 119/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 Szczegóły
Przetargi 03.09.2019 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH, PO DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała nr IX/78/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała nr IX/77/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Zarządzenie nr 106/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Zarządzenie nr 107/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły