Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2019 Protokół kontroli dotyczącej sprawdzenia wywiązania się organu z obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z uchwalonych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej spisany w dniu 10 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzonej dnia 04.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Protokół kontroli Nr 105N.HK/17 przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną targowiska miejskiego „Mój Rynek” Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Wynik kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Raport z czynności kontrolnych dot. operacji „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli pracodawcy przeprowadzonej na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły