Analiza systemu gospodarki odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2021 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 OGŁOSZENIE Burmistrza Kowalewa Pomorskiego: informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały Nr XXXVII/315/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku Szczegóły