Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 36/1, 37, 58, 46, 50, 53/5, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 obręb ewidencyjny Lipienica oraz na działkach o numerach ewid. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian