Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w miejscowości Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian