Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2017 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie baterii silosów magazynowych”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian