Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej o napięciu 110kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165 i 166 obr. ewid. Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318 i 319/2 obr. ewid Zapluskowęsy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian