Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 02.11.2016 r. , znak TIiGG.7011.4.2016 działa Pan Marek Patuła zam. ul. Familijna 28, 87-100 Toruń reprezentujący Biuro Techniki Budowlanej Anna Wiese – Patuła z siedzibą przy ul. Familijnej 28 w Toruniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „ Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu„ na działce nr geodez. 1, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , gm. Kowalewo Pomorskie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian