Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie’’ realizacja inwestycji na działkach nr geod. 344/1, 344/2, 357 i 367, położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian