Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo” Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo” Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie 191/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie nr 188/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie nr 185/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 190/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie rynku w Kowalewie Pomorskim – Plac 700- lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Zarządzenie nr 192/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie,   w roku szkolnym 2019/2020 do zrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Petycja nr Fn.3251.1.33.2019 dot. płatności bezgotówkowych Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Petycja sygn. BRM.152.4.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 XV uroczysta Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 183/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2020r. Szczegóły