Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2020 z dnia 26.06.2020r umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 (obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w Wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.06.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ”Srebrniki” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły