Akty Prawne

Zadania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim realizuje Administrator Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie. Nadzór nad ochroną danych osobowych realizowany jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych:

  1.  Wybrane fragmenty z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 i art.51. (zał. 1)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) (zał. 2). 
  3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji    przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do  przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). (zał 3)
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. poz. 719. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. (zał 4)
  5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. poz.745  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. (zał 5)
  6. Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z 09.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzana danych osobowych.
  7. Przydatne druki do pobrania: Wniosek o udostępnienie danych osobowych (przydatne dla osoby fizycznej i prawnej, która chciałaby uzyskać potrzebne dane osobowe a szczegółowe przepisy nie regulują formy wystąpienia o ich udostępnienie).  (zał 6)   

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>